Kwadratura zegara

Zadania zegarowe stanowią odrębną i niemałą działkę matematyki rekreacyjnej. Dorzucam do tego ogródka jeszcze jeden kamyczek.

Potraktujmy tarczę zegara jako obiekt geometryczno-liczbowy, czyli okrąg, na którym rozmieszczono w jednakowych odstępach dwanaście punktów oznaczonych kolejno liczbami od 1 do 12.

KwZ

Na rysunku powinien pojawić się kwadrat umieszczony tak, aby na jego obwodzie znalazło się jak najwięcej punktów godzinowych oraz aby suma liczb, odpowiadających tym punktom, była kwadratem. Które punkty będą wspólne dla okręgu i brzegu kwadratu?

Kom