Drabina Jakubowa

Niektórzy z czytelników Łamibloga sympatycznie zareagowali na moją przejściową „dysgrafię komputerową”, nadsyłając propozycje oryginalnych, nieprostych zadań. Oto jedno z nich – autorstwa Pana Janusza Wojtala.

Unia Europejska ogłosiła konkurs, według pomysłu posła Jakubowa, na projekt kosmicznej (teoretycznie nieskończonej) drabiny, która będzie służyła do pieszych wędrówek na dowolne ciało niebieskie we wszechświecie. Aby jednak wspinaczka nie była monotonna, na posiedzeniu Rady Europy uchwalono, że niektóre szczeble z  tej drabiny należałoby usunąć – te mianowicie, które są bokami w określonych trójkątach.
Ściślej, chodzi o trójkąty prostokątne, w których szczebel jest krótszą przyprostokątną, a jego odległość od podstawy drabiny dłuższą. Jeśli suma n kątów naprzeciw szczebli (niekoniecznie kolejnych), czyli przy wierzchołku O (po jednym z każdego z n trójkątów; n>1) równa jest 45 stopni, to wszystkie szczeble-przyprostokątne w tych n trójkątach są do usunięcia.

DrJ_1

Zakładamy, że długości szczebli, odległości między szczeblami oraz odległość od podstawy drabiny do pierwszego szczebla – są takie same. Wówczas początek eliminacji szczebli jest prosty: suma kątów COD i EOF równa jest 45 stopni (dlaczego?), więc szczeble CD i EF usuwamy. Dalsza eliminacja polega na wyszukiwaniu n-elementowych (n>2) podzbiorów szczebli, dla których suma odpowiednich kątów daje 45 stopni.
Które następne szczeble kwalifikują się do usunięcia? Kto usunie najwięcej szczebli?

Kom