Retro

Czas na temat tradycyjny, a dawno nieobecny w Łamiblogu, czyli szachy. Zadanie dotyczy tzw. retroanalizy zwanej też analizą wsteczną. Należy do łatwych w tej specyficznej dziedzinie problemistyki szachowej, ale początkującym retroanalitykom może sprawić kłopot.

Poniżej przedstawiona jest pozycja, która powstała lub mogła powstać w trakcie normalnej partii, czyli na diagramie nie należy się doszukiwać żadnych „sztuczek”.

Jaki był ostatni ruch przed powstaniem tej sytuacji? Jeśli było nim bicie, to jakiej figury?