Łup

W sakiewce zrabowanej podatnikom są 42 złote monety. W podziale tego łupu ma uczestniczyć 7 ministrów, a podział powinien być równy. Sprawa byłaby prosta, gdyby nie to, że monety mają różną wartość – są wśród nich trojaki, czworaki i piątaki.
Po wielu próbach udało się dokonać podziału tak, że każdy minister otrzymał:
– tyle samo monet o takiej samej łącznej wartości,
– przynajmniej jednego trojaka, czworaka i piątaka.
Ile było trojaków i czworaków w łupie, jeśli piątaków było 16?