Trasa

W kwietniowym Świecie Nauki, w dziale Umysł giętki, zamieściłem kilka zadań – jak zwykle, ale  nieco trudniejszych niż zwykle. Prawie wszystkie miały charakter problemowy, w tym jedno było trochę podstępne. Nic więc dziwnego, że poprawnych rozwiązań przyszło niewiele. Ciekaw jestem, jak z jednym z tych zadań poradzą sobie Łamiblogowicze.

Na rysunku oznaczona jest trasa przejścia od jednego brzegu prostokąta z dominowym parkietażem do przeciwległego, poprowadzona zgodnie z następującą zasadą: po wejściu na domino należy przejść na jego drugą połowę, a następnie na sąsiednie domino, kierując się wprost ku docelowemu brzegowi.

Dla jakich prostokątów ułożonych z domina każda tak wytyczona trasa opuszcza parkietaż w tym samym rzędzie pionowym (jak na rysunku) lub poziomym, w którym się zaczęła? Albo inaczej: jaki warunek (konieczny i wystarczający) powinien być spełniony, aby wejście i wyjście było w tym samym rzędzie?