Obejście

Rolnika obchodzi jego pole, więc on także postanowił je obejść – dookoła, idąc jego skrajem. Pole ma kształt ośmiokąta, którego wszystkie kąty są proste. Rolnik zaczął obejście od najkrótszego boku o długości x metrów, potem skręcił i ruszył wzdłuż drugiego boku. Po przejściu odległości równej 2x metrów dotarł do trzeciego boku, skręcił itd. Każdy kolejny bok był o x metrów dłuższy od poprzedniego, a ostatni łączył się z najkrótszym. Obejście całego pola zajęło rolnikowi 2 godziny.
Jaka jest powierzchnia pola, jeśli wyraża się ona liczbą palindromową, czyli taką, która nie zmienia się po zapisaniu jej wspak?