Złote A4

Przypomnijmy: podział liczby a na dwie liczby b i c (a=b+c) jest złoty, gdy b/c=a/b. Zwykle chodzi o podział odcinka, ale czemuż by np. Duńczyk i Kwinto nie mieli dokonać złotego podziału gotówki podjętej z konta Kramera?

Przy omawianiu złotego podziału zawsze pojawia się wiele przykładów. Mają one podkreślać wagę zjawiska, które jakoby często występuje w naturze i w sztuce. Przykładami sypie np. Dan Brown w Kodzie Leonarda da Vinci. Znaczna większość z nich, jak wykazały badania prowadzone w ostatnich latach, jest przynajmniej mocno naciągana. Tu i ówdzie można też natknąć się na przykłady ewidentnie błędne, np. że złotą proporcję tworzą długości boków kartki formatu A4, czyli że jest to tzw. złoty prostokąt. Tymczasem, jak wiadomo, stosunek długości dłuższego do krótszego boku formatów arkuszy serii A, B i C równy jest sqrt 2, czyli 1,414… Natomiast dla złotego podziału proporcja wynosi fi, czyli 1,618…

Format A4 ma wymiary (zaokrąglone do całkowitej liczby milimetrów) 210×297 mm. Proponuję przerobić go na złoty prostokąt, odcinając z każdej strony pasek jednakowej szerokości. Jaka będzie szerokość tego paska (z dokładnością do dziesiątych części milimetra)?