Ideały

Zacznę, jak w przedpoprzednim wpisie, od największej liczby różnocyfrowej, czyli 9876543210, która jest pod paroma względami bliska ideału. Na przykład, jeśli będziemy ją stopniowo „odsłaniać”, cyfra po cyfrze, zauważymy, że:
98 dzieli się przez 2,
987 – przez 3,
9876 – przez 4,
98765 – przez 5
itd., ale do ideału brakuje jednego:
9876543 nie dzieli się przez 7.

Szukanie ideału, czyli liczby złożonej z 10 różnych cyfr, z których każde n kolejnych cyfr, zaczynając od pierwszej, tworzy liczbę podzielną przez n – jest dość żmudne, choć w dużym stopniu logiczne. Zagadka jest zresztą znana od co najmniej półwiecza i przypominałem ją już w Łamiblogu niemal dokładnie 7 lat temu. Pozostaniemy jednak przy niej, tylko porzucimy układ dziesiętny.

W układzie dwójkowym sprawa jest trywialna – 10 to jedyne rozwiązanie. W układzie trójkowym ideałów brak.

Proszę znaleźć ideał dla układu czwórkowego, czyli przynajmniej jedną liczbę 4-cyfrową złożoną z wszystkich cyfr od 0 do 3 (nie zaczynającą się zerem) – o własności podanej wyżej tłustym drukiem.

A może ktoś się pokusi o znalezienie ideałów dla układu szóstkowego (w piątkowym ich nie ma).