7 gru

Odpierwszanie

Największa liczba złożona z dziesięciu różnych cyfr, czyli 9876543210 nie jest oczywiście liczbą pierwszą, a ponadto liczbą pierwszą nie jest prawie każdy jej dwucyfrowy fragment. Prawie, ponieważ wyłamuje się 43. Wystarczy jednak przestawić trzy cztery cyfry, aby „prawie” znikło i pojawiła się największa liczba różno-10-cyfrowa, której żaden dwucyfrowy fragment nie będzie liczbą pierwszą: 9876354210 9876542103 […]

Ważne newsy, kompetentne analizy.
Subskrypcją Premium podzielisz się z Bliskimi.

Wypróbuj za 11.90 zł