Przepaść

Nie przepadam za zadaniami, których rozwiązanie polega na ustaleniu liczby rozwiązań. Ale może ktoś przepada albo spróbuje przepaść… 😉

Perforowany arkusz z numerkami od 1 do 16 można podzielić wzdłuż perforacji na dwie części tak, że suma numerów w każdej części będzie taka sama. Ponieważ całość jest „warta” 136, więc suma na każdym kawałku wyniesie 68. Jeden sposób podziału oznaczony jest na rysunku.

Ile jest różnych sposobów takiego rozdarcia arkusza na dwie „równocenne” części? Oczywiście każda część powinna być spójna, czyli każdy jej numerek powinien być połączony przynajmniej jednym bokiem z jakimś innym. Inaczej wisząc, żaden numerek nie może pisieć tylko na jednym narożnym ząbku.