Dla hekspertów

Tuzin liczb (od 1 do 12) rozmieszczono na bokach sześciokąta tak, że suma trzech na każdym boku równa jest 17. Zadanie polega na ich poprzestawianiu w taki sposób, aby każdy z tych samych trzech sześciu tercetów tworzył sumę 22.

W pierwszej chwili zadanie może się wydać dość trudne, a przynajmniej żmudne. Można się z nim jednak bardzo łatwo uporać, postępując zgodnie z pewną krótką instrukcją sformułowaną w poniższym zdaniu (ujawniono tylko pierwsze litery wyrazów, pozostałe zastąpiono kreskami):

Z _ _ _ _ _ / K _ _ _ _ / L _ _ _ _ _ / J _ _ / D _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ / D _ / T _ _ _ _ _ _ _ _.

Proszę rozszyfrować instrukcję – podaną w trybie rozkazującym w drugiej osobie liczby pojedynczej.

PS uwalniam wcześniej rozwiązania (poprawne!) bez rozszyfrowanej instrukcji.