Krótkie klepki

W sierpniowym „Świecie Nauki” znalazło się zadanie mniej więcej takiej treści:

Diagram 10×10 należy szczelnie pokryć klepkami 1×n. Cyfra w polu diagramu oznacza długość klepki (n), która powinna zakryć to pole. Klepki takiej samej długości nie mogą się ze sobą stykać. Żadne dwie klepki nie mogą się stykać tylko rogami. W rozwiązaniu wystarczy podać liczbę klepek 1×2.

Niestety, autor zapomniał o jednym warunku, więc rozwiązania się „rozmnożyły”. Ów warunek powinien brzmieć: n = 1, 2, 3 lub 4. Zatem długość najkrótszych klepek jest równa ich szerokości (są kwadratami 1×1), a najdłuższych wynosi 4.
Teraz poniższe zadanie (inne niż w „ŚN”) ma jedno rozwiązanie, zatem liczba klepek 1×2 będzie konkretna. Jaka?