Dadaizm

Określenie dadaizmu jest dadaistycznym dodawaniem:

Jakiej litery brakuje w pierwszym składniku, jeśli całość – po zastąpieniu liter cyframi – będzie poprawnym działaniem. Oczywiście takim samym literom powinny odpowiadać jednakowe litery cyfry, a różnym – różne.