Teścik 1

Oto zadanie testowe dla kandydatów ubiegających się o intratną posadę. Szybkość udzielenia odpowiedzi ma istotny wpływ na decyzję o przyjęciu do pracy.

Rysunek przedstawia wycinek kołowy, który stanowi 1/6 koła. Czerwone punkty dzielą łuk na trzy równe części. Zielone punkty umieszczone są w odległości jednej trzeciej długości ramion od środka koła. Czy niebieskie odcinki, z których każdy łączy czerwony i zielony punkt, są równoległe, czy nie? A jeżeli nie, to gdzie przecinają się linie proste, których częścią są te odcinki – z prawej górnej czy z lewej dolnej strony? Odpowiedź proszę krótko uzasadnić.