Teścik 2

Drugi test dla kandydatów na odpowiedzialne stanowisko także jest geometryczny. Zacznę jednak od zagadki-przystawki związanej z tytułowym TEŚCIKiem, który może być zdrobnieniem dwu całkowicie różnych wyrazów (odmienna pisownia, znaczenie i etymologia) – TEST i TEŚĆ. Czy są jeszcze inne zdrobnienia o takiej „dwoistej” własności? Dla porównania: w przypadku słów z takimi jak poprzednio końcówkami – LIST i LIŚĆ – zdrobnienia są już różne, a poza tym etymologia słów jest wspólna.

Kolej na danie główne.
Figura A utworzona jest z trzech kwadratów:

Z dwóch figur A można złożyć prostokąt B:

Jakie wymiary ma najmniejszy prostokąt utworzony z więcej niż dwu A, w którym żadne dwie figury A nie tworzą prostokąta B?
Jako że jest to test logiki i wyobraźni, należy go rozwiązywać w głowie. Chyba że wyobraźni nie staje, ale wtedy o interesującej posadce trzeba zapomnieć.