Miasto

Komplet pentomina składa się z 12 różnych figur – każda jest wielokątem utworzonym z pięciu kwadratów. Z tych dwunastu figur można ułożyć 1010 prostokątów 5×12 różniących się układem tworzących je figur. Natomiast różnych prostokątów 5×8 utworzonych z ośmiu figur pentomina jest ponad trzykrotnie więcej – 3408. Oto jeden z nich:

Zadanie polega na ułożeniu z tych samych figur, które tworzą powyższy prostokąt, innego prostokąta 5×8. Praktycznie chodzi o podział na te same figury poniższego prostokąta w taki sposób, aby każda figura obejmowała jedną różową literę (dozwolone są lustrzane odbicia niesymetrycznych figur).

Po rozwiązaniu zadania jedna z ośmiokątnych figur będzie obejmować pięć różnych liter, tworzących 6-literową (powtórzenie jednej litery) nazwę dużego, ponad 200-tysięcznego miasta w południowej Europie, do którego wyjeżdżam lada dzień (w związku z tym w blogowaniu nastąpi dłuższa niż zwykle przerwa – około 2-tygodniowa). Jakie to miasto?

Obawiam się, że część druga zadania (literowo-geograficzna) jest znacznie trudniejsza niż pierwsza (logiczno-geometryczna), ale mam nadzieję, że po powrocie dowiem się choćby z jednego komentarza z rozwiązaniem skąd wróciłem. I że nie okaże się, iż wróciłem z więcej niż jednego miasta 🙂 .

Komentarze z prawidłowymi rozwiązaniami uwalniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu.