Nieregularnie z ABCD

W zwykłym sudoku diagram podzielony jest na dziewięć części o takiej samej powierzchni i jednakowym kształcie, czyli na dziewięć kwadratów; w sudoku nieregularnym – na dziewięć części o takiej samej powierzchni i różnym kształcie, choć oczywiście części mogą być przystające. Różnica jest spora nie tylko formalnie, bo pozwala uciec od sztampy, a przynajmniej ją ograniczyć.
Ten sposób modyfikacji diagramu pojawia się także w innych rodzajach zadań opartych na kwadracie łacińskim. Logika rozwiązywania jest dzięki temu „silniejsza” i bardziej urozmaicona. Ciekawym przykładem może być nieregularna literama, w której nie tylko kształty, ale także wielkości części są różne.

W czterech polach w każdym rzędzie, kolumnie i wieloboku ograniczonym grubą linią powinny znaleźć się cztery różne litery – A, B, C i D (pozostałe pola – jeśli wszystkich jest więcej niż cztery – powinny pozostać puste).
Przy brzegu znajdują się literowe podpowiedzi – każda jest taka, jak najbliższa litera w rzędzie, na przedłużeniu którego podpowiedź umieszczono.
(wg Akil oyunlari)

Za rozwiązanie sudoku zamieszczonego we wpisie „Nieregularnie nie konno” grę Rancho otrzymuje w wyniku losowania szeryf, którego proszę o podanie adresu, pod jaki ma być wysłana gra (w komentarzu – oczywiście nie będzie uwolniony).

Komentarze z prawidłowymi rozwiązaniami uwalniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu. Wpisy pojawiają się co kilka dni.