3 lis

Drobiazgi poszukiwawcze

„Samomat” z poprzedniego wpisu jest wyrazem złożonym. Jego pierwszy człon – „samo-” –  pojawia się w wielu słowach (np. samograj, samochwała, samosiejka) i stanowi polski odpowiednik obcego „auto-” (np. autograf, autonomia, autoportret). Trudno jednak znaleźć pary synonimów z „wymiennym” tylko pierwszym członem, czyli nie istnieją np.: autograj, autochwała i autosiejka, ani samograf, samonomia, samoportret. Jest […]

Ważne newsy, kompetentne analizy.
Subskrypcją Premium podzielisz się z Bliskimi.

Wypróbuj za 11.90 zł