Drobiazgi poszukiwawcze

„Samomat” z poprzedniego wpisu jest wyrazem złożonym. Jego pierwszy człon – „samo-” –  pojawia się w wielu słowach (np. samograj, samochwała, samosiejka) i stanowi polski odpowiednik obcego „auto-” (np. autograf, autonomia, autoportret). Trudno jednak znaleźć pary synonimów z „wymiennym” tylko pierwszym członem, czyli nie istnieją np.: autograj, autochwała i autosiejka, ani samograf, samonomia, samoportret. Jest natomiast para synonimiczna samokrytyka = autokrytyka. Czy są jeszcze jakieś inne pary samo- = auto-? (wykluczamy oczywiście parę niesynonimiczną samomat – automat 🙂 )

* * *
O ciągu liczbowym możemy mówić wówczas, jeśli ma on przynajmniej trzy wyrazy. 3-wyrazowe ciągi istnieją, choć to białe kruki, np. A169667, ale np. ciąg arytmetyczny (2, 3, 4) wypadałoby raczej nazwać fragmentem ciągu.
3-wyrazowym ciągiem liczebnikowo-liczbowym jest także ciąg  (DWA, TRZY, CZTERY) jeśli… w ogóle istnieje. Arytmetyczny oczywiście nie. A geometryczny? Bliski docelowego jest następujący:
110, 6930, 436590
z ilorazem równym 63, ale wtedy zamiast DWA powinno być np. DDY.
Można by się jeszcze nieco bardziej przybliżyć do (nieosiągalnego?) celu, tworząc ciąg geometryczny, gdyby zamiast DWA było trzyliterowe „słowo” złożone z różnych liter. Jakie?

Komentarze z prawidłowymi rozwiązaniami uwalniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu. Wpisy pojawiają się co kilka dni.