Milion dalej

Pociągnę temat ciągu z poprzedniego wpisu, który zaczyna się od 1, 8,…, a dalej trafia – jeśli szczęście dopisze – w milion. Dziękuję za liczne komentarze z wzorami na ciąg, który zalicza milion już trzecim lub niewiele dalszym wyrazem (przyznam, że mam kłopot z wyróżnieniem  któregoś wzoru, bo mają urok i te silnie matematyczne i te zabawne, ale gdybym musiał wskazać jeden, to wybrałbym rekurencyjny koberta), a tymczasem powrócę do takich, które miliona nie zaliczają.

Załóżmy, że byłby to ciąg Fibonacciego, czyli zaczynając od trzeciego wyrazu każdy następny stanowiłby sumę dwu poprzednich:
1, 8, 9,17, 26, 43, 69,…
Ten ciąg, co łatwo sprawdzić w OEIS (A022098), omija milion.

Spróbujmy inaczej. Suma dwóch pierwszych wyrazów jest kwadratem, a równocześnie między tymi wyrazami jest dokładnie jeden kwadrat. Rozciągnijmy tę własność na każdą parę kolejnych wyrazów rosnącego ciągu. Otrzymamy:
1, 8, 17, 32, 49, 72, 97,… (A077221)
W tym ciągu także nie ma miliona.

Jeszcze nieco inaczej: ciąg jest rosnący, każdy jego wyraz jest sześcianem, a suma każdej pary kolejnych wyrazów jest kwadratem. Niełatwo znaleźć trzeci wyraz takiego ciągu:
1, 8, 97336,
a czwartego szukać nie warto. I tu zagadka: proszę uzasadnić – wskazać odpowiednie twierdzenie lub wzór, teorię itp. – że trzeci wyraz tego ciągu jest ostatnim.

Wracając do miliona, istnieje ciąg kryptarytmetyczny, zaczynający się od:
JEDEN, OSIEM, MILION,…
Inaczej mówiąc, litery należy zastąpić cyframi tak, aby powstałe liczby tworzyły ciąg arytmetyczny. Zadanie sprowadza się do rozwiązania nietypowego, ze względu na różne znaki działań, kryptarytmu:
OSIEM + OSIEM – JEDEN = MILION
Można to rozwiązać na piechotę, choć jest trochę żmudne. Natomiast do programistów adresuję znacznie twardszy orzech:
W zaczynającym się od JEDEN, OSIEM,… ciągu arytmetyczno-kryptarytmetycznym MILION może być na odległej pozycji. Na przykład na sto szóstej – wówczas JEDEN = 64043, OSIEM = 72149, czyli różnica ciągu wynosi 8106, zaś MILION jest sto szóstym wyrazem równym 915173.
Na jakiej najdalszej pozycji może znaleźć się MILION i jaka liczba będzie mu wówczas odpowiadać?

Komentarze z prawidłowymi rozwiązaniami uwalniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu. Wpisy pojawiają się co kilka dni.