Wstawki i dostawki

Ten wpis adresowany jest przede wszystkim do programistów (przepraszam nieprogramistów i zachęcam do nauki programowania).

Jeśli sumę cyfr liczby 11 wstawić w środek 11, to powstanie kwadrat – 121.
Jeśli sumę cyfr liczby 56 dopisać na początku 56, to powstanie kwadrat – 1156.
Jeśli sumę cyfr liczby 108 dopisać na końcu 108, to powstanie kwadrat – 1089.
Ogólnie: po dopisaniu sumy cyfr danej liczby na jej początku (prefiks), w środku (infiks) lub na końcu (sufiks) powstaje kwadrat.

Początek ciągu, który tworzą liczby o opisanej własności, wygląda mniej więcej tak, jak poniżej; mniej więcej, bo nie mam pewności czy jakiejś liczby nie brakuje (w nawiasach kwadraty):

11 (121), 44 (484), 56 (1156), 108 (1089), 126 (1296), 149 (11449), 161 (1681), 216 (9216),…

Wygląda na to, że ten ciąg nie podlega żadnej ogólnej regule, czyli – jak w przypadku liczb pierwszych – nie sposób podać wzoru, który pozwalałby wyznaczać kolejne wyrazy. Można co prawda wiele liczb wykluczyć w związku z cyfrą, którą muszą kończyć się kwadraty, ale to nie zmienia faktu, że szukanie kolejnych liczb na piechotę jest zajęciem benedyktyńskim.

W związku z tym pytanie do programistów artystów: czy można napisać program, który na pececie znajdzie powiedzmy kilkadziesiąt wyrazów powyższego ciągu do końca XXI wieku 😉 ?

Komentarze z prawidłowymi rozwiązaniami uwalniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu. Wpisy pojawiają się co kilka dni.