Cyfrowanka

Do kiosków dojechał już chyba Omnibus wakacyjny – zeszyt z zadaniami do rozwiązywania dla przyjemności i dla pożytku szarych komórek. Choć to z wiadomych powodów bliski krewny Łamiblogu, jednak jego charakter jest nieco inny. Nie brak w nim zadań logicznych, ale dominują wiedzowe, pamięciowe (quizy i testy) oraz językowe (słowno-literowe). Jest nawet – o zgrozo 😉 – krzyżówka panoramiczna, w dodatku z nagrodami. To trzeci omnibusowy kurs – mam nadzieję, że okaże się równie udany i owocny, jak oba poprzednie.

Nie dla wszystkich przygotowanych materiałów starczyło miejsca. Poniżej jedna z takich „wykluczonych” łamigłówek – oczywiście ze względów formalnych.

W puste kratki należy wpisać cyfry tak, aby:
– w każdym rzędzie znalazło się dziewięć różnych (oprócz zera);
– w każdej kolumnie były cztery różne, a ich suma równała się liczbie podanej nad kolumną.
Jaka liczba trafi do lewej narożnej dolnej kratki?
I pytanie do orłów: czy jakieś cyfry (a jeśli tak, to które)  można by usunąć z diagramu startowego bez utraty jednoznaczności rozwiązania?

Komentarze z prawidłowymi rozwiązaniami uwalniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu. Wpisy pojawiają się co kilka dni.