Byki w blokach

Blokowisko, zwane też wieżowcami (skyscrapers), to łamigłówka klasyczna i sztandarowa, ale na wszelki przypadek krótko przypomnę, na czym polega.
Kwadrat n × n należy wypełnić cyframi od 1 do n tak, aby w każdym rzędzie (wierszu i kolumnie) znajdowało się n różnych cyfr. Każda cyfra oznacza wysokość bloku (budynku) stojącego na danym polu, czyli liczbę jego pięter.
Kluczem do rozwiązania są cyfry umieszczone przy brzegu na przedłużeniu rzędów. Cyfry te oznaczają liczbę bloków widocznych w danym rzędzie (nie zasłoniętych przez wyższe) przez kogoś patrzącego z daleka na ten rząd od strony, z której umieszczona jest cyfra.
Poniżej przykład w formie bliskiej blokowej rzeczywistości, z dodatkowym „żywym” rozwiązaniem:

Jak każdy genialnie prosty pomysł blokowisko doczekało się mnóstwa odmian „żerujących” na nim aż do zniesmaczenia. Nie oparło się też łamigłówkowej awangardzie, która pojawiła się przed 5 laty. Mam na myśli tzw. błędne zadania (false lub wrong puzzles), czyli łamigłówki, w których część podanych informacji, stanowiących klucz do rozwiązania, jest fałszywa. Ogólnie rzecz biorąc, to nie nowość, bo np. tekstowe zadania z kłamcami są znane od niemal wieku;  diagramowe zakłamano jednak dopiero w XXI wieku. Wiem, że jest sporo osób, którym takie przewrotne łamanie głowy z szukaniem i poprawianiem błędów zdecydowanie nie leży. Innym się jednak podoba, mi także, o ile oczywiście nie staje się rozrywką cierpiętniczą.

Na 17. WPC w Mińsku w 2008 roku była cała runda takich fałszywek i nie zabrakło wśród nich blokowiska, ale nie klasycznego, tylko odmiany, w której przy brzegu podane są liczby, stanowiące sumy wysokości widzianych bloków. Nie zaryzykuję przedstawienia tego okazu w Łamiblogu, bo wydaje mi się za ciężki – już sama odmiana jest trudna, a z błędami staje się rozrywką niebezpieczną. Proponuję zamiast tego klasykę z zachowaniem zasady fałszowania zastosowanej na wspomnianych mistrzostwach.

Żadna cyfra przy brzegu nie jest poprawna – każda jest o jeden większa lub o jeden mniejsza od właściwej.

Komentarze z prawidłowymi rozwiązaniami uwalniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu. Wpisy pojawiają się co 3-4 dni.