B&L

Czyli zapowiadane połączenie dwóch typów zadań – Bitwy morskiej i Latarni morskich. Formalną ciekawostką jest to, że skrót angielskiej nazwy tego dubletu (Battleships & Lighthouses) brzmi tak samo. Identyczne skróty angielskich nazw i ich polskich odpowiedników to rzadkość. Inna sprawa, że u nas często funkcjonują tylko skróty angielskie. Mamy wprawdzie „swój” ONZ zamiast „obcego” UN, ale np. MFPN i OTP nie istnieje, bo przyjęło się FIFA i NATO. Oryginalnie jest z „Unią Europejską” – polski skrót jest ananimem angielskiego.

B&L na ubiegłorocznych 20. WPC, czyli ŁMŚ 🙂 , znalazło się w rundzie „Złych zadań”, czyli takich, w których ich autorzy z premedytacją popełnili błędy. W efekcie rozwiązania albo w ogóle by nie było, albo byłoby więcej niż jedno, gdyby nie to, że błąd należało poprawić, ustalając, gdzie jest i wymieniając mały błędny fragment diagramu na inny, właściwy – wybrany z kilku podanych. Nietrudno się domyślić, że znacznie trudniej było dokonać wymiany, niż uporać się z zadaniem po poprawce; oba etapy rozwiązywania były zresztą ze sobą sprzężone. Ze względu na powiązanie tego zadania z innymi z tej samej rundy zaprezentowanie go w Łamiblogu nie miałoby sensu – byłoby niejako wyrwane z kontekstu. Proponuję więc inne B&L.

Na diagramie-akwenie należy rozmieścić przedstawioną pod nim flotę: jeden 4-masztowiec, dwa 3-masztowce, trzy 2-masztowce i cztery 1-masztowe „żaglówki” 🙂 .
Liczby są latarniami morskimi. Każda oświetla wszystkie pola w wierszu i kolumnie, na przecięciu których się znajduje. Liczba oznacza, ile wszystkich pól zajmowanych przez okręty jest przez daną latarnię oświetlonych. Statki nie mogą bezpośrednio sąsiadować z sobą ani z latarniami (sąsiednimi są także pola stykające się tylko rogami).
Mały przykładzik nie zawadzi:

I zadanie:

Na diagramie są dwie „podpowiedzi”: wodne pole (linie faliste – tu na pewno nie ma okrętu) oraz ujawniona jest jedna „żaglówka”. W rozwiązaniu wystarczy podać współrzędne pól zajętych przez trzy pozostałe 1-masztowce.

Komentarze z prawidłowymi rozwiązaniami uwalniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu. Wpisy pojawiają się co 3-4 dni.