Reklama
Polityka_blog_top_bill_desktop
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot1
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot2
Łamiblog - Blog Marka Penszko Łamiblog - Blog Marka Penszko Łamiblog - Blog Marka Penszko

22.06.2011
środa

Od Bydgoszczy to Warsaw

22 czerwca 2011, środa,

Przykład z rozwiązaniem wygląda tak:

Właściwie mógłbym się ograniczyć do przykładu i przedstawić zadanie jako zagadkę indukcyjną, czyli pozostawić instrukcję obsługi domyślności rozwiązujących. Obawiam się jednak, że łamigłówka stałaby się wówczas znacznie bardziej niszowa niż jest, zatem trochę dopowiem:
– ujawnione są dokładnie dwie litery każdego wpisywanego słowa;
– litery tworzące dane słowo nie mogą znaleźć się w sąsiednich polach (stykających się bokiem), jeśli nie są kolejnymi w tym słowie, czyli błędne byłoby takie rozwiązanie przykładu:

Kolej na zadanie:

Wypada wyjaśnić, skąd ono. Wyjaśnię rozwlekle.
Zadania na łamigłówkowe mistrzostwa świata zwykle układają autorzy z różnych krajów, a organizator dokonuje wyboru. Bywa też, że znaczna ich większość albo nawet wszystkie są rodzimego chowu, ale zdarzało się i tak, że mistrzostwa miały miejsce w kraju A, zaś zadania pochodziły z kraju B. Na ubiegłorocznych 19. WPC, które odbywały się w Polsce, sporą cześć stanowiły dziełka z importu, ale nie wszystkie nadesłane znalazły się w repertuarze. Powyższe, którego autorem jest turecki łamigłówkarz Serkan Yürekli, stanowiące formalnie miły ukłon w stronę organizatorów, odpadło. Dlaczego? Może ze względu na „czarną owcę” WARSAW.

Gdyby ktoś chciał się pochwalić rozwiązaniem, to wystarczy wymienić miasta, które znajdą się w ośmiokątach (figura utworzona z pól z literami, tworzącymi daną nazwę – w przykładzie w ośmiokątach są KIELCE i KONIN, OPOLE jest w sześciokącie).

Komentarze z prawidłowymi rozwiązaniami uwalniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu. Wpisy pojawiają się co 3-4 dni.

PS Przypominek: pentastikowy konkursik z poprzedniego wpisu trwa jeszcze do pojutrzejszego (24.06) ranka (07:41).

Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_mobile
Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_desktop

Komentarze: 8

Dodaj komentarz »
 1. Będę okropny i zauważę, że albo do 24.06, albo do jutra…
  Poprawiłem 🙂
  mp

 2. W jaki sposób przesłać rozwiązanie tej łamigłówki?
  Pani Agnieszko, wystarczy podać – jak stoi we wpisie – miasta (tzn. ich nazwy), które są ograniczone ośmiokątami.
  mp

 3. Nie wiem jak przesłać rozwiązanie tej łamigłówki, czy może być tak:
  Litery w poziomych wierszach tabelki:

  IWILGRZYCH
  CALINBLBUL
  EZMGAŁIDYN
  OSOĄWWNGWI
  KZDLBARSAA
  ZCARLEOELM
  SAWORZNGYO
  OJPUŁCINHT
  GKSNSALOCY
  DYBYTZSTYB

 4. Reklama
  Polityka_blog_komentarze_rec_mobile
  Polityka_blog_komentarze_rec_desktop
 5. Gdynia, Jaworzno, Warsaw

 6. Ponieważ nie rozumiem, o których ośmiokątach jest mowa, dlatego przedstawiam całość:

  I W I L G R Z Y C H
  C A L I N B L B U L
  E Z M G A Ł I D Y N
  O S O Ą W W N G W I
  K Z D L B A R S A A
  Z C A R L E O E L M
  S A W O R Z N G Y O
  O J P U Ł C I N H T
  G K S N S A L O C Y
  D Y B Y T Z S T Y B

  Pozdrawiam,
  jazz

 7. W ośmiokącie jest : Gdynia, Warsaw oraz Jaworzno.

 8. w ośmiokącie są Gdynia, Jaworzno i Warsaw

  Pozdrawiam
  SW

css.php