Przegródki

Figura stanowiąca rozwiązanie zadania z poprzedniego wpisu – ślicznie wycyrklowana w kilku komentarzach – wygląda tak (czerwona):

Jej kształt kojarzy mi się z tarczą herbową lub z napierśnikiem (część zbroi). Czy można nazwać ją matematycznie dwoma słowami? Owszem, ale na upartego, bo w polskiej terminologii odpowiednie określenie nie istnieje. Po prostu nie ma potrzeby „chrzcić” tego, co pojawia się sporadycznie jako geometryczny kaprys. Pięciowyrazowe określenie zaproponowane przez Michała: „część wspólna trzech pierścieni kołowych” – ma więc optymalną długość i jest poprawne, choć wymaga doprecyzowania.
W niektórych innych językach mogłoby być jednak krócej. Na przykład dla Anglika lub Amerykanina (matematyka) figura ograniczona łukami okręgów to nie taka rzadkość, więc ma nazwę – wielokąt kołowy (circular polygon), a krzywa zamknięta, stanowiąca jego brzeg określana bywa jako piecewise circular (składana kołowa), czyli odpowiednik łamanej zamkniętej, w której odcinki prostej zastąpione są łukami okręgów. Nie byłoby zatem błędem podpisać figurę na powyższym rysunku: „sześciokąt kołowy” (circular hexagon), choć można by mieć małe wątpliwości, bo boki-łuki wielokątów kołowych są z reguły wypukłe. W polskiej terminologii tylko jeden wielokąt kołowy ma konkretną nazwę – trójkąt Reuleaux, jeśli nie uwzględniać kołowych figur i krzywych, które z wielokątami raczej się nie kojarzą (vesica piscis, arbelos, salinon).

Wróćmy do pierścienia kołowego i podzielmy go na osiem części – przegródek. W trzech przegródkach umieszczamy po jednym żetonie…

… i rozpoczynamy następującą zabawę wielochodową: w każdym ruchu kładziemy w dwóch dowolnych, sąsiednich przegródkach po jednym żetonie. Czy po którymś z kolejnych ruchów może się okazać, że w każdej przegródce będzie tyle samo żetonów?
Oczywiście nie, bo liczba przegródek jest parzysta, a żetonów po każdym ruchu – nieparzysta.
Wobec tego usuwamy jeden żeton:

Zasady ruchów pozostają identyczne, pytanie jest również takie, jak wyżej. A odpowiedź? Jaka by nie była, proszę o jej zwięzłe uzasadnienie.

Komentarze z prawidłowymi rozwiązaniami uwalniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu. Wpisy pojawiają się co 3-4 dni.