Shikaku-pewniaku

We wszystkich łamigłówkach rozwiązywanych kawałkami, czyli praktycznie niemal w całej „japońszczyźnie”, zdarzają się kawałki-pewniaki, czyli takie, które ujawnia się prawie bezmyślnie. Rutyniarz w takich przypadkach wnioskuje niemal instynktownie, ale początkujący niekoniecznie.
W shikaku pojawiają się dwa rodzaje pewniaków: geometryczny, który można by uznać za całkiem „bezmyślny” oraz logiczny. W przykładzie poprzedzającym zadanie w poprzednim wpisie występują oba.

Działka 4 przy prawym górnym rogu to jedyny w diagramie (na początku) pewniak geometryczny, czyli czwórkę można zakryć tylko „klockiem” 1×4 i tylko w jeden sposób. Gdyby cały diagram był podzielony na takie pewniaki, to przypominałby zabawkę testową dla 2-latka albo dla szympansa: pudełko z kilkoma otworami o różnych kształtach, do którego należy powrzucać klocki, z których każdy pasuje tylko do jednego otworu.

Pewniak logiczny w shikaku pojawia się wówczas, gdy z kilku możliwych sposobów zakreślenia działki tylko jeden jest niesprzeczny z warunkami zadania. Chodzi oczywiście o sprzeczności widoczne natychmiast, czyli na pierwszym etapie wnioskowania. Gdyby tak nie było, to nie można by mówić o pewniaku.
W powyższym przykładzie pewniaków logicznych jest kilka.
Oznaczyłem jedno z dwóch możliwych położeń działki 3.

Jest ono sprzeczne z warunkami – i to na dwa sposoby, ponieważ po takim oznaczeniu:
– pola z kropką nie obejmie żadna działka;
– nie sposób zakreślić działki 9.
A zatem drugie położenie działki 3 jest pewniakiem.

W zadaniu z poprzedniego wpisu pewniaków geometrycznych na starcie nie było, a logiczne były dwa, co rozwiązujący zauważyli w komentarzach. Tym razem – o zgrozo! 😉 – jest pewniak geometryczny, a mimo to zadanie nie wydaje mi się bardzo łatwe.

Jak poprzednio, można się pochwalić rozwiązaniem, podając tylko w ilu miejscach linie dzielące diagram krzyżują się.

Amatorom wagi cięższej proponuję okaz z blogu mastera Snydera. Także tutaj nie brak pewniaków, co potwierdza hipotezę, że w shikaku na początku musi być jakiś pewniak, jeśli jest jedno rozwiązanie.

Komentarze z prawidłowymi rozwiązaniami uwalniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu. Wpisy pojawiają się co 3-4 dni.