Strzałki z szyfrem

Wspomniałem poprzednio, że strzałkowe zadania, które na mistrzostwach w Rumunii pojawiły się pod nazwą „At the target”, przypadły do gustu Holendrom. Nazwali je po prostu „Arrows” i włączyli do swojego stałego repertuaru. Nie zabrakło ich na paru kolejnych mistrzostwach świata, także w Arnhem w 2003 roku. Na jednym z etapów zmagań pojawiły się w parze z kryptarytmem.

Przypominam: w skrajnych polach na bandzie należy umieścić strzałki skierowane do wnętrza diagramu – horyzontalnie, wertykalnie i diagonalnie – tak, aby tyle strzałek wskazywało na daną liczbę, jaka jest jej wartość. Mały przykład jest w poprzednim wpisie.
Żeby rozwiązać strzałki, należy najpierw uzupełnić diagram cyframi. Jakimi – to będzie wiadome po rozszyfrowaniu dodawania i zastąpieniu właściwymi cyframi liter na schemacie z lewej strony – „wyjętym” z diagramu; schemat należy potem „umieścić” na swoim miejscu. Litery odpowiadają cyfrom od 1 do 6.

Zdania „królików” na temat kwadracików zamieszczonych na diagramie zadania w poprzednim wpisie, które miały usprawniać rozwiązywanie, były podzielone. W związku z tym zrezygnowałem z nich (tzn. z kwadracików, a nie z królików) ale – krakowskim targiem – cyfry są nieco mniejsze, aby w polach było więcej miejsca na ewentulane oznaczenia, gdyby ktoś na takowe miał ochotę. Za królicze opinie wielkie dzięki.
W rozwiązaniu wystarczy podać liczbę strzałek skierowanych diagonalnie.

Komentarze z prawidłowymi rozwiązaniami uwalniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu. Wpisy pojawiają się co 3 dni.