Minipola

Rozwiązywanie zamieszczonych w poprzednim wpisie łamigłówek ze strzałkami ma jedną wadę – jest formalnie trochę kłopotliwe, zwłaszcza gdy diagramy są większe.
Pozycje strzałek mogą być różne – w większości pól możliwe namiary na cel są trzy. Z kolei cyfry-cele mogą być trafiane strzał(k)ami z ośmiu stron. Tylko na przekątnych zagrożenie jest mniejsze. Nie zawsze udaje się od razu umieścić jakąś strzałkę we właściwej pozycji lub uznać cyfrę za trafioną. Trzeba myśleć, kombinować i wyciągać wnioski, a w związku z tym jakoś oznaczać możliwe lub niemożliwe pozycje strzałek oraz kierunki zagrożeń poszczególnych cyfr. Nie jest to proste, bo na przykład często trzeba uwzględniać – gdy w rzędzie jest jedynka – że możliwy jest jeden z dwóch przeciwstawnych kierunków „strzału” w rzędzie, ale póki co nie wiadomo który. Wartości trafianych strzałkami większych liczb maleją, zatem w trakcie rozwiązywania te zmiany też warto oznaczać. Sposób oznaczeń powinien być czytelny i przejrzysty, by diagram nie zaczął przypominać jednej plamy, zniechęcającej do zabawy.

Spróbowałem usprawnić rozwiązywanie, uzupełniając rysunek o minipola, czyli kwadraciki do umieszczania oznaczeń. Reflektantów na skorzystanie z tego pomysłu traktuję trochę jak królików doświadczalnych, a więc proszę o opinię, czy to formalne uzupełnienie sprawdza się w praktyce.
W każdym z dwóch lub trzech kwadracików znajdujących się w polu „strzałkowym” można umieścić krzyżyk, eliminując tym samym jakiś kierunek strzału. Podobnie w każdy kwadracik obok cyfry można wstawić krzyżyk (wykluczony strzał z danego kierunku), punkt (strzał zaliczony, czyli umieszczona jest już na bandzie strzałka, wskazująca z tego kierunku na cyfrę) lub kreski w dwóch kwadracikach z przeciwnych stron cyfry (cyfra może być trafiona tylko z jednej strony, czyli w trakcie rozwiązywania jedna z kresek zmieni się w krzyżyk, a druga w punkt). Oczywiście, aby korzystanie z kwadracików miało sens, wydrukowany diagram powinien być duży, by minipola nie były zbyt mini.
Proponuję przećwiczyć oznaczenia na trudnym zadaniu.

Przypominam reguły: w skrajnych polach na bandzie należy umieścić strzałki skierowane ku wnętrzu diagramu – horyzontalnie, wertykalnie i diagonalnie – tak, aby tyle strzałek wskazywało na daną liczbę, jaka jest jej wartość; mini-przykład powinien rozwiać wątpliwości.
W rozwiązaniu wystarczy podać liczbę strzałek skierowanych diagonalnie.

Komentarze z prawidłowymi rozwiązaniami uwalniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu. Wpisy pojawiają się co 3 dni.