Okruchy wigilijne

Proszę dokończyć poniższe zdanie, wpisując w miejsce kropek odpowiednie słowo:
WIGILIA KOJARZY SIĘ Z ZAPACHEM
Chodzi oczywiście nie o subiektywne odczucie, ale o pewne konkretne słowo, do ustalenia którego kluczem może być następujący tekst:
JEŚLI WIECZERZA TROCHĘ POTRWA, TO BIESIADNICY OSWOJĄ SIĘ Z ZAPACHEM POTRAW.

* * *

W krzyżówce zwanej metamorficzną zamiast typowych objaśnień podawane są pojedyncze wyrazy złożone z różnych liter. Wpisywane do diagramu słowo należy nie tyle odgadnąć, co utworzyć z wszystkich liter podanego wyrazu, powtarzając niektóre z nich (przynajmniej jedną). Na przykład:
SIANKO – NASIONKO
CHOINKA – KOCHANICA

Urok tej krzyżówki, a dla układającego dodatkowa trudność, tkwi między innymi właśnie w tym, że „objaśnienia” nie są zlepkami liter, lecz wyrazami. Metamorfozę, której one ulegają, można by nazwać anagramowaniem z powtórzeniami.
Gdyby w diagramie znalazło się słowo WIGILIA, to jedynym możliwym „objaśnieniem” byłaby nazwa pewnego ptaka. Nazwa ta mogłaby jednak „objaśniać” także inny wyraz. Jaki? Chodzi o rzeczownik pospolity w pierwszym przypadku liczby pojedynczej, a także o to, by się przez chwilkę pogłowić, nie korzystając z programu krzyżówkowego.

* * *
Litery tworzące słowo WIGILIA zapisano na siedmiu karteczkach (w praktyce wygodnie jest skorzystać z płytek do gry Scrabble), które umieszczono w polach pokratkowanego prostokąta 4×2 tak, że czytane rzędami tworzą to słowo. Prawe górne pole jest puste. Przesuwając w kolejnych ruchach po jednej karteczce na wolne pole, należy doprowadzić do układu, z którego także będzie można odczytać rzędami słowo WIGILIA, ale puste będzie prawe dolne pole.

wigilia.jpg

W ilu co najmniej ruchach można uporać się z tym zadaniem?

* * *
Literom A, G, I, L i W przyporządkowano różne cyfry – takie, że liczba odpowiadająca wyrazowi WIGILIA jest kwadratem liczby LIAW. Jaka liczba jest „zaszyfrowanym” słowem WIGILIA?

* * *
Miłej Wigilii i równie udanych dwu następnych dni.

 

PS uwaga 8): w komentarzach pojawiają się rozwiązania.