Śladem Chin

Pora na niewielką łamigłówkową zmianę tematu, która wiąże się z pewną osobliwością dotyczącą Chin. CHINY są państwem unikalnym pod względem językowym (w języku polskim) – ich nazwę tworzą litery ustawione w porządku alfabetycznym. O tym wiedziałem od dawna, ale kiedy ostatnio przeglądałem listę państw, znalazłem jeszcze jeden kraj, dzielący taką osobliwość z Chinami. Który?
Przy okazji zauważyłem, że są także dwie nazwy państw, w których tylko jedna litera wyłamuje się z alfabetycznego porządku – to CHILE i ŁOTWA, w których „wsteczne” są końcówki. W związku z tymi wyłamaniami wpadłem na pomysł zadań słowno-literowych, które być może pojawią się w „Omnibusie”. A tymczasem dwa przykłady jako mały sprawdzian ich akceptowalności.

Do odgadnięcia są dwie pary słów 6-literowych – w każdym słowie (rząd kratek) ujawniono jedną literę. 10 pozostałych liter z obu par znajduje się między rządami kratek w przypadkowej kolejności. Litery te należy rozmieścić w pustych kratkach tak, aby powstały dwa wyrazy (znane rzeczowniki pospolite). Kluczem do rozwiązania jest informacja, że 5 liter uzupełniających każde słowo występuje w tym słowie w porządku alfabetycznym.

Komentarze z prawidłowym rozwiązaniem ujawniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu (z błędnym zwykle od razu). Wpisy pojawiają się co 7 dni.