Tylko Tonga

Tytuł tego wpisu wskazuje na kontynuację tematu sprzed tygodnia, ale potraktowanego nieco na opak. TONGA jest jedynym państwem, którego nazwę tworzą litery ustawione w kolejności odwrotnej do alfabetycznej. Poza tym nazwę tego archipelagowego królestwa wymieniają od czasu do czasu chyba wyłącznie miłośnicy rugby. Jest jednak kilka państw, w nazwach których antyalfabetyczną kolejność liter zaburza tylko jedna „intruzka”. Prym wiedzie POL(S)KA jako jedyna 6-literowa, a 5-literowymi są LIBA(N), LIB(I)A, NIGE(R) i RO(S)JA.
Takie słowa – z literami płynącymi pod prąd i jednym konformistycznym wtrętem – stanowią clou poniższego zadania.

Do odgadnięcia są trzy wyrazy: 6-, 7- i 8-literowy – w każdym (rząd kratek) ujawniono tylko jedną literę. 18 pozostałych liter zapisano poniżej w kolejności alfabetycznej. Litery te należy rozmieścić w pustych kratkach tak, aby powstały trzy wyrazy. Kluczem do rozgryzienia tego dość twardego orzecha jest informacja, że litery uzupełniające każde słowo występują w nim w porządku odwrotnym do alfabetycznego.
I jeszcze jedna kluczowa informacja: wyrazy są w stylu „apartado”, czyli skrablowym, a więc mogą być dowolnymi częściami mowy w dowolnej formie odmiany, ale powszechnie znanymi i oczywiście z wykluczeniem nazw własnych.
PS podejrzewam, że jedno z odgadywanych słów wzbudzi kontrowersje.

Komentarze z prawidłowym rozwiązaniem ujawniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu (z błędnym zwykle od razu). Wpisy pojawiają się co 7 dni.