I srebro, i złoto

Nawiązując do poprzedniego wpisu pozostanę przy złotkach. Jednak uzupełnię je sreberkami i zmienię reguły gry. Formalne zmiany są moje, ale merytorycznie pomysł pochodzi, jak poprzednio, z Krainy Kwitnącej Wiśni, Bonsai, Sake, Sushi, Sumo, Mangi, Godzilli i – tak można by jeszcze długo. Ale do rzeczy.
Szare kratki tworzą komórki (otoczone grubą linią). W niektórych kratkach tkwi złotko lub sreberko. Zadanie polega na oznaczeniu pętli, czyli linii łamanej zamkniętej, przechodzącej przez środki niektórych kratek i spełniającej cztery warunki:
1) odcinki łamanej muszą być równoległe do boków diagramu;
2) łamana musi gościć w każdej komórce, ale nie może dwukrotnie wchodzić do tej samej komórki, ani do tej samej kratki;
3) po wejściu do danej komórki łamana powinna zaliczyć wszystkie znajdujące się w niej złotka, nie zaliczając żadnego sreberka (to będą złote komórki) albo zaliczyć wszystkie sreberka, ale żadnego złotka (srebrne komórki);
4) złote i srebrne komórki muszą występować na pętli na przemian.

Przykład

Zadanie

W rozwiązaniu wystarczy podać liczbę załamań pętli.

Komentarze z prawidłowym rozwiązaniem ujawniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu (z błędnym zwykle od razu). Wpisy pojawiają się co 7 dni.