Czerwone i czarne

Miejscem akcji jest plansza 5×5 i są dwaj gracze, z których każdy dysponuje czterema pionkami – jeden czarnymi, drugi czerwonymi. Na początku obaj na przemian ustawiają po jednym swoim pionku na dowolnych polach planszy. Po ustawieniu wszystkich gracze na przemian wykonują ruchy. Zaczynają czarne. Każdy ruch polega na przesunięciu swojego pionka na sąsiednie wolne pole – w rzędzie, kolumnie lub na ukos (ruch króla w szachach). Wygrywa, kto doprowadzi do ustawienia czterech swoich pionków:
– w ciągłym rzędzie – poziomym (10 możliwości), pionowym (10) lub ukośnym (8)
albo
– w rogach (środki pól) „prostego” kwadratu – 2×2 (16 możliwości), 3×3 (9), 4×4 (4) lub 5×5 (1)
albo
– w rogach „ukośnego” kwadratu (przykłady poniżej; wszystkich takich kwadratów jest 20).

W sumie układów „matujących” jest więc aż 78.
Tak z grubsza wygląda gra Teeko, której propedeutyka i „burzliwe dzieje” gościły w sierpniowym Świecie Nauki. Było tam też zadanie podobne do poniższego.

W przedstawionej sytuacji ruch wykonują czarne i doprowadzają do pozycji wygrywającej w minimalnej liczbie ruchów. W ilu konkretnie i w jaki sposób? – czyli proszę podać zapis kolejnych ruchów czarnych i czerwonych jak najszybciej zakończony „matem”.

Komentarze z prawidłowym rozwiązaniem ujawniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu (z błędnym zwykle od razu). Wpisy pojawiają się co 7 dni.