Susza

Rodzaj zadania nienowy (bywał tu przed nastu laty), ale fabułka całkiem świeża.
Diagram jest stawem, który kurczy się z powodu suszy. Należy oznaczyć pojawiające się na nim szare błotniste łachy, zaciemniając niektóre kratki tak, by podzieliły one diagram na wielokątne bajora. Każde bajoro powinno obejmować jedną i tylko jedną liczbę, a jego wielkość (liczba tworzących je kratek) musi być równa tej liczbie. Bajora mogą się stykać rogami.
Przykład

Zadanie

Łamigłówka jest dość twardym orzechem – stanowi „odprysk“ przygotowywanego na wakacje kolejnego Omnibusa, w którym takich twardzieli staram się unikać, co nie znaczy, że sporadycznie nie mogą się pojawiać.
W rozwiązaniu wystarczy podać liczbę pozostawionych wod(l)nych kratek na przekątnych diagramu.

Komentarze z prawidłowym rozwiązaniem ujawniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu (z błędnym zwykle od razu). Wpisy pojawiają się co 7 dni.