Ciężkie mebelki

Mebelki vel Heyawake należą do moich ulubionych rodzajów zadań, więc trudno mi się z nimi rozstać. Postanowiłem zatem uraczyć moich gości jeszcze jednym okazem w nadziei, że większość z Państwa podziela moje upodobanie. Wybrałem zaś przykład najtrudniejszy, jakim dysponuję. Czy podzielą Państwo moją opinię o stopniu trudności – to się okaże.
Przypominam w skrócie instrukcję obsługi, a gdyby pojawiły się jakieś wątpliwości, odsyłam do obszerniejszej instrukcji w poprzednim wpisie i zamieszczonego tam małego przykładu.
Czerwone linie dzielą diagram na prostokąty obejmujące kilka kratek. W większości prostokątów należy zaczernić niektóre kratki. Kolor prostokąta oznacza liczbę kratek, które trzeba w nim zaczernić: żółty – 2 czarne kratki, zielony – 1, niebieski – 0. Liczba kratek do zaczernienia w białym prostokącie nie jest podana, ale wynika jednoznacznie z zaczernień w sąsiednich prostokątach ze względu na dwa warunki:
1) zaczernione kratki nie mogą łączyć się bokami, a stykając się rogami nie mogą dzielić diagramu na części;
2) poziomy lub pionowy ciągły rząd niezaczernionych kratek nie może sięgać trzech prostokątów.

Jako rozwiązanie wystarczy podać, ile grup czarnych kratek występuje w rozwiązaniu. Grupę tworzą co najmniej dwie czarne kratki połączone rogami, a także jedna samotna kratka czarna owca, która jest tzw. grupą trywialną.

Komentarze z prawidłowym rozwiązaniem ujawniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu (z błędnym zwykle od razu). Wpisy pojawiają się co 7 dni.