Mebelki bis

Lekarstwem na utratę wyrazistości znakowanych (kropkowanych lub zaczernianych) cyfr w Mebelkach (Heyawake) – jest kolor. Prawdę mówiąc nie mam pewności, czy lek warto aplikować, bo ołówkowe znakowanie jest szare i cyfry pozostają dostatecznie widoczne, ale poeksperymentować nie zaszkodzi. A zatem po zastosowaniu koloru instrukcja obsługi będzie wyglądać tak:
Diagram jest jakby planem dużego pomieszczenia podzielonego czerwonymi ściankami na mniejsze prostokątne lokale. Większość lokali należy „umeblować”, stawiając w nich małe kwadratowe szafki. Umieszczenie szafki polega na zaczernieniu jednej kratki w lokalu. Kolor lokalu oznacza liczbę kratek, które trzeba w nim zaczernić: różowy – 3 czarne kratki, żółty – 2, zielony – 1, niebieski – 0. Liczba szafek w białym lokalu nie jest podana, ale wynika jednoznacznie z „umeblowania” sąsiednich lokali ze względu na dwa warunki:
1) zaczernione kratki nie mogą łączyć się bokami, a stykając się rogami nie mogą dzielić diagramu na części;
2) poziomy lub pionowy ciągły rząd niezaczernionych kratek nie może sięgać trzech lokali.
W poniższym przykładzie konieczność uwzględnienia drugiego warunku oznaczają na środkowym diagramie czerwone kropki – kratki, w których się one znajdują, powinny zostać zaczernione. Czarnymi kropkami oznaczane są pola, które muszą pozostać białe ze względu na pierwszy warunek.

Kolej na zadanie – mebelki-orzeszek, zmaganie się z którym grozi połamaniem ząbków.

Jako rozwiązanie wystarczy podać, ile grup czarnych kratek występuje w rozwiązaniu. Grupę tworzą co najmniej dwie czarne kratki połączone rogami, a także jedna samotna kratka czarna owca, czyli tzw. grupa trywialna.

Komentarze z prawidłowym rozwiązaniem ujawniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu (z błędnym zwykle od razu). Wpisy pojawiają się co 7 dni.