Plus sumy

W szóstym Omnibusie, wydanym latem 2014 roku, znalazła się seria zadań nazwanych „Iloczynami”. Oto jedno z nich:

Do niektórych pól diagramu należy wpisać dziesięć różnych liczb – od 1 do 10. W każdym rzędzie (wierszu lub kolumnie) powinny znaleźć się dwie liczby – takie, aby ich iloczyn był równy wartości podanej przed wierszem lub nad kolumną z daną parą liczb (nie wszystkie iloczyny są podane).
Zadanie jest łatwe, powiedziałbym że stanowi zabawę liczbową na poziomie czwartej klasy szkoły podstawowej. Dlatego przygotowując podobne łamigłówki do tegorocznego letniego Omnibusa, postanowiłem jakoś je utrudnić. Nie jestem jeszcze pewien, jak to zrobię (i czy w ogóle), ale na razie padło na uzupełnienie iloczynów o sumy.
Instrukcja obsługi brzmi więc teraz prawie tak samo, jak wyżej – z jednym wyjątkiem: każda liczba przy brzegu diagramu może być iloczynem lub sumą dwu liczb, które powinny pojawić się w danym rzędzie.
Czy zadanie jest trudniejsze? – proszę ocenić samemu:


Komentarze z prawidłowym rozwiązaniem ujawniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu (z błędnym zwykle od razu). Wpisy pojawiają się co 7 dni.