LC-rama

Literama jest z natury zadaniem średnio trudnym. Oznacza to, że zależnie od rodzaju i rozmieszczenia kluczowych liter przy brzegu diagramu droga do rozwiązania może być mniej lub bardziej kręta, ale zadanie jako propozycja zabawy zawsze ma sens. W przypadku łamigłówek z natury trudnych próby ich zmiękczenia wiodą na manowce trywialne, czyli bezsensowne.
Gwoli ilustracji przykład prostej literamy, którą rozwiązuje się, jak mawia znajoma matematyczka, o tak: pyk, pyk, pyk.

Info dla nowicjuszy:
W niektóre kratki należy wpisać litery A, B, C tak, aby w każdym rzędzie (wierszu i kolumnie) występowały trzy różne litery – każda dokładnie raz. Pól w rzędach jest sześć zatem trzy kratki w każdym rzędzie pozostaną puste. Kluczem do rozwiązania są litery-podpowiedzi przy brzegu. Każda jest taka sama, jak najbliższa litera w rzędzie, na przedłużeniu którego znajduje się podpowiedź.
Literamę można uznać za niepełny lub częściowy kwadrat łaciński, czyli taki, w którym w każdym rzędzie pominięto taką samą liczbę pól. Albo inaczej: w polach tych znajduje się dodatkowa identyczna litera, np. X.
Z wielu prób uczynienia z literamy zadania z natury trudnego na uwagę zasługuje zmiana jej w LC-ramę, czyli LiteroCyfroramę. Zmiana sprowadza się do zastąpienia X-a zbiorem cyfr, czyli w przypadku literamy ABC 6×6 cyframi [1,2,3].
Ogólna instrukcja obsługi zmienia się nieznacznie: w każdym rzędzie powinny pojawić się trzy litery (A, B, C) i trzy cyfry (1, 2, 3), więc nie ma pustych pól. Podpowiedź przy brzegu działa tak samo, tylko może być literą lub cyfrą. Oczywiście podanie litery nie oznacza, że przed nią nie ma cyfr – i odwrotnie. Proszę sprawdzić, rozwiązując poniższe zadanie, że tym razem to nie przelewki – mimo pełnej informacji brzegowej – a na pewno nie pyk, pyk, pyk.

W rozwiązaniu wystarczy podać jakie cyfry i litery występują na przekątnych diagramu.

Komentarze z prawidłowym rozwiązaniem ujawniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu (z błędnym zwykle od razu). Wpisy pojawiają się co 7 dni.