Dwumat 2

Dołączane do zamieszczanych w komentarzach rozwiązań uwagi, dotyczące zadania, w rodzaju: „podejrzanie proste”, stanowią dla mnie asumpt do bliźniaczej powtórki nieco cięższego kalibru. Tak właśnie zdarzyło się przy okazji poprzedniego wpisu, stąd dwumatowy bis.
Przypominam: na polach oznaczonych białym lub czarnym kółeczkiem należy rozmieścić cztery białe i cztery czarne figury wybrane spośród znajdujących się obok szachownicy (zatem tylko jedna biała i jedna czarna nie trafią na planszę).

Ustawienie figur powinno być takie, aby oba króle były zamatowane, czyli by każdy z nich był szachowany i żadna strona nie miała możliwości uwolnienia swojego władcy spod szacha.