Dwumat

Reguły szachów wykluczają sytuację, w której doszłoby do równoczesnego szacha obu królom, chociaż praktycznie jest to możliwe. Wystarczyłoby zaszachować króla królem, czyli pozwolić na bliski kontakt dwóch władców. Niebezpośredni obustronny szach nastąpiłby natomiast po zaatakowaniu króla bierką stanowiącą zasłonę przed szachem własnemu królowi w taki sposób, że przesunięcie tej bierki likwidowałoby zasłonę. Możliwy jest nawet równoczesny mat – taka sytuacja kojarzy się z dwoma nokautami na ringu w tym samym momencie, np. po dwóch prawych prostych lądujących na dwóch szczękach (w przeciwieństwie do szachów w boksie takie sytuacje się zdarzają).
To, co wykluczone w grze, może być dozwolone, a nawet wskazane w łamigłówkach. Istnieją więc zadania, polegające na ustawieniu pozycji obustronnego mata. Inaczej i ściślej mówiąc: na szachownicy oznaczone są pola (białe i czarne kółeczka), na których należy umieścić bierki tak, aby czarny i biały król były szachowane i żadna ze stron nie miała możliwości obrony przed szachem, czyli praktycznie by oba króle były zamatowane. Bierki do ustawienia można i należy wybierać spośród figur ulokowanych przy brzegach diagramu, jak w poniższym przykładzie.

Zadanie jest nieco trudniejsze niż przykład, choć z umieszczeniem króli na właściwych polach (nie obok siebie) nie powinno być kłopotu.