Różowe kratki

Jeszcze raz proponuję wpisywanie cyfr w kratki. I jeszcze raz miała być zagadka indukcyjna, ale w porę się pohamowałem, bo byłoby to już jednak przegięcie. Co można bowiem wywnioskować z rozwiązania przykładu? Pewne jest chyba tylko to, że każda mała cyferka na granicy pól oznacza różnicę między liczbami, które powinny się w tych polach znaleźć.

O inne wnioski prowadzące do rekonstrukcji instrukcji znacznie trudniej. A są one następujące:
– w kratkach powinny się znaleźć liczby z zakresu od 1 do 9;
– gdyby wpisać małe cyferki na wszystkich granicach pól, to każda z umieszczonych wokół danego różowego pola byłaby większa od tej, która jest wpisana;
– takie same liczby nie mogą pojawić się w kratkach sąsiadujących w wierszu lub kolumnie.
I to wszystko, a poniższe zadanie czeka na rozwiązanie.

W rozwiązaniu wystarczy podać pięć cyfr na przekątnej – od lewego górnego rogu do prawego dolnego.