Jeden kolor

W porównaniu z rysunkiem z poprzedniego wpisu ubył jeden kolor (zdaniem apartado łososiowy), ale są też inne zmiany. Przede wszystkim kwadrat nie jest już łaciński. Do pól należy wpisać cyfry z zakresu od 1 do 9, ale w każdym wierszu i w każdej kolumnie cyfry powinny być różne. Jest jeszcze warunek, dotyczący cyfr w niebieskich polach. Jaki? – to zagadka, z którą można się uporać przypatrując się niebezmyślnie poniższemu przykładowi:

A potem pozostaje już tylko rozwiązać na 5 zadanie 5×5:

Na 5 będzie wtedy, gdy podana suma dziewięciu cyfr na przekątnych będzie taka, jak należy.