6174 do 1

Dawno temu pisałem o tzw. stałej Kaprekara, czyli o liczbie 6174, która kończy każdy specyficzny ciąg działań na liczbach czterocyfrowych – szczegóły tu albo w Wikipedii. Przed miesiącem powróciłem do tego tematu w Świecie Nauki w nieco szerszym kontekście, dotyczącym procesu iteracji. Przy okazji zamieściłem zadanie tylko formalnie związane z tą stałą, które wywołało kontrowersje, więc gwoli ich rozstrzygnięcia postanowiłem przytoczyć to zadanie w Łamiblogu.

Zbiór 6174 liczb – od 1 do 6174 – poddano następującej iteracji (powtarzanie tej samej instrukcji): w każdym kroku dwie dowolne liczby zastępowano ich nieujemną różnicą. Iteracja zakończyła się jedną liczbą. Jaką, jeśli liczba ta jest dzielnikiem 6174 i nie zawiera żadnej z cyfr tworzących liczbę 6174?