Skwerki

Pierwsze zdanie instrukcji obsługi zwykłego blokowiska brzmi tak:
Kwadrat n × n należy wypełnić cyframi od 1 do n tak, aby w każdym rzędzie (wierszu i kolumnie) znalazło się n różnych cyfr.

Zasady odmiany, której dotyczy ten wpis, zaczynają się nieco inaczej:
Kwadrat n × n należy wypełnić cyframi od 0 do n-1 tak, aby w każdym rzędzie (wierszu i kolumnie) znalazło się n różnych cyfr (od 0 do n-1).

Dalej jest typowo, czyli:
Każda cyfra oznacza wysokość (liczbę pięter) bloku stojącego na danym polu. Kluczem do rozwiązania są cyfry obok rzędów – każda jest równa liczbie bloków widocznych w danym rzędzie przez kogoś patrzącego z daleka na ten rząd od strony, z której umieszczona jest cyfra, czyli w kierunku wskazanym przez strzałkę przy cyfrze (wyższy blok zasłania wszystkie niższe stojące za nim).

Inaczej mówiąc, w blokowisku pojawiają się bloki o wysokości zero, czyli puste pola – skwerki dla emerytów, blokersów i matek z dziećmi – jeden zieleniec w każdym rzędzie.
Oto przykładowe zadanie formatu 4×4 wraz z rozwiązaniem z lekka uprzestrzennionym:
skw_1
Wprowadzenie bloku o zerowej wysokości zmienia sposób rozwiązywania nieznacznie, choć bardziej, niż mogłoby się w pierwszej chwili wydawać. Urok tej odmiany polega jednak przede wszystkim na „subtelności ekologicznej”.
Poniżej zadanie domowe – blokowisko 5×5 z pięcioma skwerkami.
skw_2
Kom