LCD puzzle

Kreskowe cyfry z displejów są surowcem łamigłówkowym nie tylko w zadaniach arytmetycznych. Pojawiają się także w geometrii rekreacyjnej jako elementy układanki. Zwykle dziesięć różnych cyfr tworzy jakby fragment kratownicy, a rozwiązanie polega na wskazaniu (oznaczeniu) w tym spójnym, „gęstym” układzie poszczególnych cyfr. Oto takie zadanie:

LCp_1

Każda cyfra umieszczona jest we właściwej pozycji, czyli „na baczność” –  co stanowi spore ułatwienie. Byłoby trudniej, gdyby cyfry mogły być obracane o kąt prosty lub półpełny. Niestety, kratownic z możliwymi obróconymi cyframi nie sposób ułożyć tak, aby jako łamigłówki miały jedno rozwiązanie.  Konieczna jest przynajmniej jedna drobna zmiana, np. inny zapis dziewiątki – pozbawienie tej cyfry dolnej poziomej kreski. Oto drugie zadanie z taką właśnie zmianą (było przed laty na turnieju łamigłówkowym w Budapeszcie):

LCp_2

Niektóre cyfry są obrócone, ale odwrotki, czyli odbicia lustrzane wykluczamy.

Jako rozwiązania powyższych dwu układanek wystarczy podać pary liter, oznaczających dwa kwadraty ograniczone przez każdą z cyfr: 2, 3, 4, 5 i 6. W większości przypadków kwadraty są ograniczone z trzech stron, ale także z czterech (dolna połowa szóstki) lub tylko z dwóch (dolna połowa czwórki).

Kom