Do trzech

W bieżącym Omnibusie na stronie 31 są trzy zadania pod wspólnym tytułem „Podzielność myślenia”. Każde z nich polega na podzieleniu diagramu wzdłuż linii przerywanych na części (wielokąty) jednakowej wielkości – każda złożona z pięciu kratek (pentomino) – ale o różnym kształcie. W diagram wpisana jest złota myśl, a z tworzącymi ją literami wiąże się dodatkowy warunek dotyczący podziału.
Drugi diagram wygląda tak:

Dot

Podziału na cztery różne pentominowe części należy dokonać w taki sposób, aby w każdej znalazła się inna liczba spółgłosek.
W Omnibusie podane są dwa rozwiązania:
1) NIMPMJAEYOPWRŚTLEWÓM
2) NIMPMAERYOJPWLŚTEWÓM
Tymczasem kilku czytelników poinformowało mnie o trzecim rozwiązaniu. Jakim?

Kom