Łożysko

Dziesiątka jest na właściwym miejscu, a cyfry od 1 do 9 należy rozmieścić w pustych kulkach tak, aby spełniony był warunek, o którym za chwilę.
Gdy cyfry zostaną już rozmieszczone, będziemy dodawać każde dwie sąsiednie, zapisując sumy obok nich. Jakie powinno być rozmieszczenie cyfr, aby różnych sum wśród dziesięciu zapisanych było jak najmniej?

Loz_1

Kom