Tylko tu

We wszystkich szkołach podstawowych lub średnich na świecie dzieci w wieku 10-12 lat rozwiązują na lekcjach matematyki następujące zadanie:
Znajdź dwie liczby, których suma równa jest X, a różnica Y.
Natomiast w żadnej szkole nie rozwiązuje się zadania:
Znajdź cztery liczby, wiedząc że suma dwóch z nich wynosi X, a różnica Y.
A w Łamiblogu można coś podobnego rozwiązać, jeśli… starczy cierpliwości.

Tt_1

Cztery spośród cyfr od 1 do 9 należy wpisać do kółek wokół każdego kwadratu, w którym podane są: największa suma i największa różnica dwóch z nich. Wszystkie te cztery cyfry nie muszą być różne, ale cztery cyfry w każdym rzędzie i w każdej kolumnie powinny być różne.

Kom