Orzech?

Rzadko się zdarza wśród osób otrzaskanych z łamigłówkami, aby jakieś zadanie jedni uznali za twardy orzech, a inni za pestkę. Tak właśnie było w przypadku zadania K-2 z poprzedniego wpisu. Rutyniarz Spytko z Melsztyna potwierdził twardość orzecha, a pafcio123 rozgryzł go w 30 sekund. Wyjaśnienie jest proste – kto zna sposoby i choć trochę praktykował, ten rozwiązuje migiem. Kto sposobów nie zna, powinien je najpierw poznać lub odkryć; szkopuł w tym, że samodzielne ich odkrycie bywa niełatwe. O niektórych sposobach wspomniał pafcio123, a miodziu ładnie opisał tok rozwiązywania. Konkretnych sposobów jest istotnie więcej niż dwa. Ciekaw jestem jednak, czy spece od K-2 znają je wszystkie. Do nich więc głównie adresowany jest poniższy orzech (?).

Przypominam treść zadania, która jednak sformułowana jest nieco inaczej niż zwykle.
Podziel diagram na dwie części wzdłuż linii przerywanych tak, aby:
– w jednej części znalazły się tylko krzyżyki, a w drugiej tylko kółka;
– żadna część nie obejmowała kwadratu złożonego z czterech kratek (2×2).

Orz_1

Komu wszystkie sekretne sposoby są znane albo komu uda się je odkryć, ten rozwiąże zadanie o tak: pyk, pyk, pyk. W przeciwnym wypadku pozostają próby i błędy, czyli… katorżka.
Informacje o rozwiązaniu, a konkretnie o liczbie kratek, tworzących część kółkową, będą oczywiście mile widziane.

Kom